Amurriotrueke

Bigarren eskuko merkatua. Lege informazioa.Lege informazioa

Lege oharra

Amurrioko Udalak jakinarazi nahi dizu http://www.amurriotrueke.org/ bere webgune bat dela (aurrerantzean WEBGUNE deituko duguna).

" www.amurriotrueke.org " webgunearen eta haren barruan dauden elementu guztien jabetza intelektualeko eskubideak Amurrioko Udalarenak dira.

Amurrioko Udalak, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe, bere webgunean jasotzen den informazioan edo haren konfigurazioan edo aurkezpenean aldakuntzak eta eguneratzeak egiteko ahalmena gordetzen du.

Bai webgunerako sarrera, bai bertan jasotzen den informazioaren erabilera, erabiltzailearen ardura dira bakar-bakarrik. Amurrioko Udalak ez du erantzukizunik hartuko sarreratik edo informazio horren erabileratik erator daitekeen edozein ondorio, kalte edo galeraz, salbu eta hertsiki bere eskumenak betez men egin behar dien lege xedapenen aplikazioaren ondorio diren ekintza guztiei dagokienez.

Amurrioko Udalak ez du hartzen webgunean azaltzen diren hirugarrenen esteken konexiotik edo edukietatik eratorritako inolako erantzukizunik.


Webgune honetan jasotzen den informazioa baimenik gabe erabiltzekotan, edo Amurrioko Udalak jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei kalterik egitekotan, administrazio horri legearen arabera dagozkion ekintzak gauzatuko dira, eta horretatik eratorritako erantzukizunak exijituko dira.Pribatasuna

1.- GUNEAK ESKATZEN DITUEN DATU PERTSONALAK
2.- DATU PERTSONALEN ERABILERA ETA HEDAPENA
3.- EKONOMIA- ETA FINANTZA-DATUEN TRATAMENDUA
4.- PRIBATUTASUNARI BURUZKO BESTE INFORMAZIO GARRANTZITSU BATZUK
5.- ARDURADUNAREKIN HARREMANA IZATEA

Politika hori Espainian indarrean dagoen Datu Pertsonalak Babesteko Legean xedatutakoaren arabera egin da. Dena dela, GUNEAk Politika hori aldatzeko aukera beretzat gordetzen duenez, komeni da Politika hori aldian-aldian irakurtzea.
1. - GUNEAK ESKATZEN DITUEN DATU PERTSONALAK
Gure GUNEA bisitatu dezakezu, inolako informazio pertsonalik eman gabe. Hala ere, GUNEAk lortzen dituen datu pertsonalak zuk betetako formularioetatik datoz:
"Erregistratutako erabiltzaile gisa alta egin" izeneko datu-formulariotik. Datuak zuzenean biltzen ditu Amurrioko Udalak.

2.- EL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
AMURRIOKO UDALA  kudeatzen dituen aipatutako formularioetan erregistratzen den erabiltzaile bat bazara (pertsona fisikoa edo juridikoa), jakinarazten dizugu Amurrioko Udalak datu pertsonaletako fitxategi automatizatua sortu duela, honako helburu hauekin: gure eduki eta/edo zerbitzuen berri ematea, bai eta zurekin (erabiltzailea) izan dezakegun kontratu-lotura kudeatzea ere.

Amurrioko Udalak eduki eta/edo zerbitzuei buruzko informazio osagarria jaso nahi ez baduzu, datu pertsonaletako arduradunarekin harremanetan jar zaitezke posta elektronikoaren bidez (helbidea: kudeaketa@amurriotrueke.org) edo posta arrunta erabil dezakezu (helbidea: AMURRIOKO UDALA  Amurrio  (Juan Urrutia plaza, z/g - 01470 Amurrio  (Araba). Honako hau adierazi behar duzu: DATU PERTSONALEN DATU-BASETIK IRTEN NAHI DUT. EZ DUT JASO NAHI ZERBITZU EDO EDUKI OSAGARRIEI BURUZKO INFORMAZIORIK.

Era berean, WEBGUNEAk datuak biltzen dituen bakoitzean, dokumentu horretarako esteka bat izango du.

Datu horiek ez dira inoiz ere landuko ez eta hirugarrenei lagako ere, ez baldin bada eragindakoaren zalantzagabeko baimenarekin, edo Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak (BOEren 298. zenbakia, 1999ko abenduaren 14koa) 6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusten dituen kasuetan.

3.- EKONOMIA- ETA FINANTZA-DATUEN TRATAMENDUA
AMURRIOKO UDALAK ez du erabiltzaileen ekonomia- eta finantza-daturik.

4.- PRIBATUTASUNARI BURUZKO BESTE INFORMAZIO GARRANTZITSU BATZUK

4.1. Datu pertsonalak eskuratzeko, deuseztatzeko, zuzentzeko eta haiekin ados ez egoteko eskubidea.

Indarrean dagoen datu pertsonalak babesteko legediaren arabera, datu pertsonalak eskuratzeko, deuseztatzeko, zuzentzeko eta haiekin ados ez egoteko eskubidea duzu. Eskubide horiek erabiltzeko, datu pertsonalen arduradunarekin jarri behar duzu harremanetan, eta nortasun-agiri nazionalaren kopia bat bidali behar duzu, bai posta elektronikoz (maila helbidea: kudeaketa@amurriotrueke.org) bai posta arruntez (helbidea: Amurrioko Udala, Juan Urrutia plaza, z/g - 01470 Amurrio, Araba).

4.2. AMURRIOKO UDALAK EZ DU COOKIRIK ERABILTZEN
Cookiak: WEB zerbitzariak nabigatzaileari bidaltzen dizkion kodeak dira, nabigatzailearen ordenagailuko disko gogorrean biltegiratzen direnak hura identifikatzeko.
Amurrioko Udala eta IP helbideak.

IP helbideak erabiltzailearen ordenagailuari automatikoki egokitzen zaizkion zenbaki batzuk dira, sarbide-hornitzaile batean sartzean edo elkarteko LAN edo WAN baten bidez. WEBGUNEAk ez ditu IP helbideak biltzen erabiltzaileen jokabidea jakiteko eta gunerako bisiten maiztasuna ikuskatzeko. Anonimatua errespetatzen da. WEBGUNEAk ez du hiperestekarik sortzen erabiltzaileen IP helbideekin edo identifika daitekeen beste edozein informazioarekin.

4.3. Segurtasun-neurriak.
WEBGUNEAk kontsignak erabiltzen ditu, datu pertsonalak bildu eta gordetzeko erabiltzen diren datu-baseetarako sarbidea errespetatzeko. Beraz, baimendutako pertsonek bakarrik eskura ditzakete informazio hori. Dena dela, WEBGUNEAk jakinarazten du zaila dela Internet bidez transmitituriko datuen segurtasuna guztiz bermatzea; hortaz, WEBGUNEAk ez du bermatzen zuzenean edo produktuen edo lineako zerbitzuen bidez transmitituriko datuen segurtasuna. Datuak jasotzen direnean, Amurrioko Udala ahalegintzen da datuen segurtasuna bermatzen, teknikaren egoera kontuan hartuta.

5.- ARDURADUNAREKIN HARREMANA IZATEA
WEBGUNEko datu pertsonalak babesteko politikari buruzko edozein informazio izateko, Amurrioko Udaleko datu pertsonalak babesteko arduradunarekin jar zaitezke harremanetan, bai posta elektronikoz (helbidea: kudeaketa@amurriotrueke.org), bai posta arruntez. Helbidea: Amurrioko Udala  ( Juan Urrutia plaza, z/g - 01470 Amurrio  (Araba).

© 2008 Amurrioko Udala- Juan Urrutia plaza, z/g - 01470 Araba - IFK: P0100200-E - Lege informazioa